Iparbiztonság

BELSŐ VÉDELMI TERV

A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének a biztonsági jelentésében, vagy biztonsági elemzésében feltárt súlyos baleseti események következményeinek elhárítására a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő belső védelmi tervet szükséges készítenie. A belső védelmi tervet az engedélyezési dokumentumok (BJ, BE) mellékleteként, ezekkel egyidőben kell kidolgozni és a hatóság részére benyújtani.

A belső védelmi tervben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos mértékadó súlyos baleseti események következményeinek mérséklésére szolgáló eljárásokat, személyi- és technikai feltételeket az üzem területén rendelkezésre álló infrastruktúra és felszerelés figyelembevételével határozzuk meg. Ha szükséges, javaslatot teszünk a meglévő belső szabályzatok és utasítások összehangolására, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek csökkentésére szolgáló felszerelések beszerzésére, illetve infrastruktúra kiépítésére vagy fejlesztésére.

Az üzemeltetőnek a belső védelmi terv naprakészségét folyamatosan biztosítania kell, továbbá háromévente el kell végeznie annak felülvizsgálatát.

A belső védelmi terv kidolgozása során különös hangsúlyt fektetünk a gyakorlati alkalmazhatóságra. A tervkészítés mellett vállaljuk a jogszabályban előírt belső védelmi terv oktatások és gyakorlatok lebonyolítását, igény szerint a kapcsolódó tűzriadó, kiürítési, oltási és kárelhárítási gyakorlatok megszervezését és dokumentálását, továbbá a kapcsolódó hatósági egyeztetések lefolytatását.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73