Iparbiztonság

E-learning képzések; tervoktatások

Tervezői, szakértői tevékenységeink során fokozott figyelmet szentelünk az általunk kidolgozott megoldások oktatására, készségszintű begyakoroltatására. Ennek érdekében speciális oktatási tematikán, levezetési terveken alapuló helyszíni- és távoktatási megoldásokat, védelmi gyakorlatokat biztosítunk partnereink részére.

Helyszíni (kihelyezett) oktatások, tervgyakorlatok

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 20. §. és 40. § alapján, az érintett üzemek részére éves rendszerességgel tartandó belső védelmi terv gyakorlatok, valamint súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok lefolytatását írja elő. A fenti jogszabályi előírásokkal összhangban vállaljuk belső védelmi, súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok, továbbá az esetlegesen kapcsolódó tűzriadó, kiürítési, oltási és kárelhárítási gyakorlatok levezetési terveinek kidolgozását, a gyakorlatok lefolytatását és dokumentálását.

Veszélyes üzemek munkavállalói, továbbá az érintett szomszédos létesítményekben tartózkodók számára biztosítani szükséges, hogy az iparbiztonsági (biztonsági irányítási rendszer) előírásokat, ismereteket a rájuk vonatkozó mértékig megismerhessék. Ennek érdekében a biztosítunk az érintett helyszínen, az egyedi igényeknek összeállított tematikán alapuló éves és rendkívüli oktatásokat.

Veszélyhelyzeti vezető e-learning kurzus 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli eseményeket (tűz, robbanás, környezetkárosító anyagkikerülés, üzemzavar) követő kritikus időszakban létfontosságú, hogy a veszélyhelyzeti beavatkozást irányító vezető megfelelő felkészültséggel rendelkezzen a felmerülő feladatok kezelésére. A felderítés, bevetés-irányítás, veszélyhelyzeti kommunikáció, beavatkozás biztonság, kárenyhítés és felszámolás hatékonyságának növelése érdekében társaságunk speciális tematikán alapuló veszélyhelyzeti vezető e-learning képzési lehetőséget biztosít a veszélyes üzemek veszélyhelyzeti vezetőinek.

A képzés esettanulmányokon, üzemi tapasztalatokon alapuló gyakorlatias megközelítésű, ellenőrző kérdéseket és feladatokat is tartalmazó tananyagot dolgoz fel. 

Cégspecifikus e-learning kurzusok

Társaságunk saját fejlesztésű e-learning keretrendszere lehetőséget teremt arra, hogy egyedi megrendelői igényeknek megfelelően fejlesztett távoktatási képzésekkel támogassuk partnereink környezetbiztonsági (iparbiztonsági, tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi) felkészültségének javítását. Ennek megfelelően minden esetben az adott veszélyes üzem saját biztonsági dokumentációján (BJ, BE, BVT, SKET, tűzriadó terv, kárelhárítási terv, tűz- és munkavédelmi szabályzatok stb.) alapuló, a helyi sajátosságokat maximálisan figyelembe vevő oktatási anyagok kerülnek e-learning tananyagként kidolgozásra.

Így az érintettek (munkavállalók, szomszédos létesítményben tartózkodók) felkészítése az őket konkrétan érintő ismeretek alapján jó eredménnyel biztosítható. Az e-learning megvalósuló távoktatási megoldás a legköltséghatékonyabb lehetőség mind az eseti, mind a rendszeres oktatások lebonyolítására.