Környezetvédelem

Energetikai szakreferens

A 2016. december 21-én módosított 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet értelmében azon gazdálkodó szervezetek, amelyeknek tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja az alábbi értékek valamelyikét:

  • 400 000 kWh villamos energia
  • 100 000 m3 földgáz
  • 3 400 GJ hőmennyiség


kötelesek legalább egy, a vállalkozástól munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst alkalmazni.

Az energetikai szakreferens feladatai közé az alábbiak tartoznak (a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet alapján):

  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
  • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
  • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
  • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
  • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.


Az energiahatékonysági törvény értelmében a gazdálkodó szervezetnek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül tájékoztatni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról. Aki a fenti kötelezettségeknek nem tesz eleget, azt a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújthatja.
 

KAPCSOLATFELVÉTEL: 
 

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73