eseti szakértői szolgáltatások

Releváns munkatapasztalatokkal rendelkező szakmérnökök által biztosított tervezői, szakértői szolgáltatások a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésében érintett összes (iparbiztonság, tűz- és munkavédelem, robbanásmegelőzés, környezetvédelem) hatósági szakterületen.

Meghatározó szolgáltatásaink

Folyamat biztonsági-, veszély- és kockázatelemzések (QRA, HAZOP, LOPA, SIL vizsgálat stb.)

Iparbiztonsági engedélyezési dokumentációk (BE, BJ, BVT, SKET) kidolgozása, felülvizsgálata

Biztonsági irányítási rendszer (BIR) kiépítése SEVESOREC szoftver támogatásával

Belső védelmi gyakorlatok szervezése, levezetése, a kapcsolódó oktatások megtartása

Ipari balesetek, üzemzavarok kivizsgálása (igazságügyi szakértés)

 

amiben még számíthat ránk

Kritikus infrastruktúra védelem (LÉL) azonosítás és Üzemeltetői Biztonsági Terv (ÜBT) készítése, felülvizsgálata

Környezetvédelmi hatásvizsgálat (KHV), környezethasználati engedélyezés (IPPC)

Környezetvédelmi állapotvizsgálat, szennyezésfelmérés

Üzemi kárelhárítási tervezés, kárenyhítés, kármentesítés

Robbanásvédelmi övezet meghatározás, RB-s dokumentáció készítése (ATEX)

Tűz- és munkavédelmi oktatások, vizsgáztatás

Létesítés és használat tűz- és munkavédelmi szakanyagainak kidolgozása

Energetikai auditálás (TAO és EKR tanúsítás)