Tűz- és munkavédelem

Védőeszközök, felszerelések

A vonatkozó munkavédelemi, tűzvédelmi, továbbá a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló jogszabályi rendelkezések a munkavégzés során azonosítható veszélyeztetéssel összhangban álló egyéni védőfelszerelések és tűzvédelmi szaktechnikai eszközök, felszerelések készenlétben tartását és szükség szerinti alkalmazását írják elő.

Megrendelői igényekkel összhangban közreműködünk az előírt tűzvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági felszerelések és eszközök felmérésében, azok minőségi és mennyiségi meghatározásában az üzemeltetői tevékenységek és a külső körülmények figyelembevételével, továbbá a normál üzemi körülmények és a veszélyhelyzetek esetén is szükséges és elégséges készletek beszerzésében.

A tűz- és munkavédelmi, valamint a veszélyhelyzeti beavatkozást segítő eszközök és felszerelések beszerzéséhez a meglévő gyártói és forgalmazói kapcsolatrendszerünk segítségével költséghatékony beszerzési lehetőségeket biztosítunk.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73