Környezetvédelem

Hatásvizsgálat, IPPC

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg az egyes tevékenységek engedélyeztetésének formai, illetve tartalmi követelményeit. A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek, illetve létesítmények engedélyeztetéséhez a tevékenységtől, illetve létesítménytől függően környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás típusának meghatározását a rendelet 1-3. sz. melléklete szabályozza.

Az előzetes vizsgálat állapítja meg egy tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat-kötelezettségét és dönti el, jelentős hatást gyakorol-e a környezet valamely elemére. A vizsgálatot követően kiadott határozat jelöli ki a szükséges engedélyeztetések körét, ezek összevonhatóságát és tartalmi követelményeit.

A környezeti hatásvizsgálat a környezetvédelmi engedély megszerzésének feltétele. A kérelem alapját jelentő hatástanulmány felméri a terület beruházás nélküli alapállapotát, a tervezett tevékenység környezeti hatásait (építés, üzemeltetés, felhagyás) és ezek hatásterületét.

Az egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárás (EKHE, IPPC) a különböző környezethasználattal kapcsolatos, engedélyköteles tevékenységeket fogja össze. Így egységesen jeleníti meg az adott tevékenységhez köthető környezetterheléseket és az energiahatékonyság, a szennyezés-megelőzés és -csökkentés biztosítását célzó intézkedéseket. Az IPPC-engedélyeztetés során vizsgálatra kerül az ágazati előírások szerinti elérhető legjobb technológiának (BAT) való megfelelés. Ha az IPPC-dokumentáció megfelel a jogszabályi követelményeknek, a hatóság környezethasználati engedélyt ad ki, ennek birtokában kezdhető meg, illetve folytatható a környezethasználatot érintő tevékenység.

Társaságunk vállalja előzetes vizsgálat, környezeti hatás- és felülvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyeztetések kivitelezését (mérés, elemzés, dokumentálás, hatósági ügyintézés, tanácsadás). Ezen tevékenységünket alvállalkozó bevonása nélkül, főállású magasan képzett, megfelelő gyakorlati tudással és szakértői jogosultságokkal rendelkező főmunkatársaink biztosítják.
 

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73