Iparbiztonság

Ipari balesetek kivizsgálása

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok és balesetek bekövetkezése esetén a bejelentés, a kivizsgálás és a dokumentálás során üzemeltetőnek a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 30. §, valamint a 12. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelően kell eljárnia.

Az üzemzavarok és súlyos balesetek okainak, a bekövetkezés körülményeinek objektív feltárása érdekében saját fejlesztésű szoftver (PROFES+4 logikai kockázatelemző szoftver) segítségével ipari baleset-megelőzési igazságügyi szakértői véleményben értékeljük a súlyos ipari baleseti esemény összefüggő polgári, illetve büntetőjogi felelősségi érintettségeket. 

Az alsó és felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemek, a küszöbérték alatti üzemek és a kiemelten kezelendő létesítmények részére támogatást nyújtunk veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok és súlyos balesetek esetén keletkező jelentési kötelezettségek maradéktalan teljesítésében.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73