Környezetvédelem

Kárenyhítés, kármentesítés

Környezetkárosodás bekövetkezése esetén, ha annak jellege (baleset, havária) lehetővé teszi, azonnali beavatkozásként kárelhárítást, minden más esetben pedig kármentesítést kell végezni.

A kárelhárítási tevékenység sikerének záloga a minél korábban történő beavatkozás, amellyel megelőzhető, vagy jelentősen csökkenthető a kialakult szennyezettség továbbterjedése. Társaságunk megrendelői igény szerint akár 24 órán belül is biztosítja a helyreállítási intézkedések kivitelezését az ország teljes területén. A kárelhárítás folyamata lefedi a szennyezett közeg (felszíni- illetve felszín alatti vizek, talaj) kitermelését, megtisztítását vagy cseréjét, a hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását, továbbá a folyamat teljes körű dokumentálását és megrendelőink hatósági képviseletét.

A visszamaradt környezeti terhek felszámolása érdekében – ahol nem történt a szennyezettség kialakulását követő azonnali kárelhárítás, vagy annak az eredménye nem volt megfelelő – kármentesítést kell végezni. Társaságunk teljes körűen vállalja a felszín alatti vizek és/vagy talaj károsodásának enyhítése, eredeti vagy ahhoz közeli állapotának helyreállítása érdekében szükséges kármentesítések lebonyolítását:

  • beavatkozási technológia tervezése, engedélyeztetése,
  • szennyezett talaj és/vagy felszín alatti vizek kármentesítése,
  • talaj és felszín alatti vizek környezeti állapotának monitorozása,
  • dokumentálás (beavatkozási terv, próbaüzemi zárójelentés, előrehaladási jelentések, záródokumentáció).


A kárenyhítési és kármentesítési tevékenységünket vízimérnök tervezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri jogosultságokkal, veszélyes és nem veszélyes hulladékszállítási engedélyek birtokában főállású munkatársainkkal, saját tulajdonú fúró, szállító és rakodó munkagépekkel végezzük.
 

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73