Környezetvédelem

Mintavétel, monitoring

Vonatkozó jogszabályok és szabványok értelmében az engedélyeztetésekhez, hatósági eljárásokhoz szükséges mintavételeket akkreditált módon kell végrehajtani. Akkreditált mintavétel a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) vagy más, erre feljogosított tanúsító intézmény által kiadott engedély birtokában lehetséges.

Akkreditált műszaki tevékenységünket a NAT által tanúsított akkreditált mintavevő szervezetként (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005), a NAT-7-0003/2010. számú engedélye[link – jogosultságok] alapján az alábbi területeken végezzük:

  • talaj mintavétel,
  • felszín alatti víz mintavétel,
  • szilárd veszélyes hulladék mintavétele környezetvédelmi célú fizikai vizsgálat, illetve kémiai mikroszennyezők vizsgálata céljából,
  • szennyvíz (csurgalékvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei) mintavétel.


A gépi fúrással, vagy kézzel végzett akkreditált mintavételi szolgáltatásunkat önállóan és más megbízásokhoz kapcsolódóan is biztosítjuk (hatásvizsgálatok, engedélyeztetések, kárelhárítás, kármentesítés stb.). Talaj, felszín alatti víz, szilárd veszélyes hulladék, szennyvíz, csurgalékvíz, használt víz, csapadékvíz, vagy vízkezelési technológiák mintaegyedeit akkreditált vizsgálólaboratóriumok bevonásával vizsgáljuk.

Akkreditált mintavevő csoportunk és szakértőink közreműködésével vállaljuk monitoring rendszerek teljes körű üzemeltetését a tervezési fázistól a monitoring eredmények hatósági adatszolgáltatásáig.

Mintavételi és monitoring szaktevékenységünket saját eszközpark felhasználásával, illetve víz- és földtani közeg védelmi szakértői jogosultsággal és vízkútfúró szakképesítéssel rendelkező munkatársaink végezik.
 

KAPCSOLATFELVÉTEL: 
 

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73