Iparbiztonság

Ügyintézői, megbízotti feladatok

Az alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelet 7. melléklet 6.2 pontja értelmében 2015. január 1-től veszélyes ipari védelmi ügyintézőt szükséges alkalmazniuk, vagy megbízniuk. Társaságunk megbízási szerződés keretében vállalja a Rendelet 7. mellékletének 6.3 pontjában nevesített ügyintézői feladatok elvégzését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a küszöbérték alatti üzemeket megbízottként szintén támogatjuk iparbiztonsági kötelezettségeik kötelezettségeket (oktatási, gyakorlatoztatási, jelentési, tájékoztatási, dokumentálási stb.) teljesítésében.

Ügyintézői, megbízotti tevékenység (alapcsomag)
 
 • vonatkozó jogszabályok követése, változás esetén részletes tájékoztatás annak következményeiről (szakértői jogértelmezés);
 • hatósággal történő folyamatos kapcsolattartás;
 • részvétel a hatósági ellenőrzéseken és helyszíni szemléken;
 • évente biztonsági irányítási rendszer audit és szemle;
 • belső védelmi terv/súlyos káresemény elhárítási terv oktatás és gyakorlat lebonyolítása és dokumentálása;
 • veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetén jelentés és tájékoztatás készítése, valamint azoknak a hatósághoz történő megküldése.

Választható kiegészítő tevékenységek (egyedileg rendelhetőek az alapcsomag mellé)
 
 • további szakértői szemlék (megbízó által igényelt rendszerességgel);
 • belső védelmi tervek/súlyos káresemény elhárítási tervek felülvizsgálatáról, pontosításáról jegyzőkönyv elkészítése;
 • fejlesztések, technológiai változtatási tervek előzetes, szakértői véleményezése;
 • veszélyhelyzeti oktatási anyag elkészítése e-learning formájában;
 • kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi dokumentumok aktualizálása és harmonizációja;
 • veszélyes anyagleltár kialakításának és működtetésének támogatása;
 • biztonsági irányítási rendszer működtetésének támogatása, teljesítmény-mutatók kidolgozása az adott üzemre;
 • beavatkozáshoz szükséges egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata, javaslatok kidolgozása;
 • szakértői részvétel a balesetek kivizsgálásában és felszámolásában.


Ügyintézői, megbízotti szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan ismerje meg SOS VESZÉLYKEZELÉS ajánlatunkat is.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73