Környezetvédelem

Vízjogi tervezés

Talaj és/vagy felszín alatti vizek szennyezettsége esetén, a tényfeltárás keretében meghatározott mentesítési célállapot eléréséhez beavatkozási terv kidolgozása és hatósági engedélyeztetése szükséges. A műszaki beavatkozási terv tartalmi és formai feltételeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. Társaságunk közel 20 éves releváns szakmai tapasztalattal vállalja környezetvédelmi helyreállítási tervek készítését, illetve a megvalósított műszaki beavatkozások záró dokumentációjának elkészítését.

A hatályos szabályozások értelmében valamennyi felszíni vagy felszín alatti vizekkel kapcsolatban álló vízi létesítménynek (pl. kutak, víztisztító rendszerek, övárkok és más vízi műtárgyak) vízjogi engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedélyt a vízügyi hatóság a 18/1996 (VI.13) KHVM rendeletben foglaltak szerint elkészített és benyújtott tervdokumentáció pozitív elbírálását követően adja ki. Társaságunk valamennyi, az alábbiakban felsorolt engedélytípushoz kötődően vállal tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési és üzemeltetési feladatokat:

  • elvi vízjogi engedély,
  • vízjogi létesítési engedély,
  • vízjogi üzemeltetési engedély,
  • vízjogi fennmaradási engedély.


Azok a gazdasági társaságok, amelyek tevékenysége jelentős környezethasználattal jár, kárelhárítási tervet kötelesek készíteni. Az üzemi terv készítésére kötelezettek körét a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendel 2. sz. melléklete határozza meg.

A terv értékeli a tevékenység által veszélyeztetett környezeti elemeket és a veszélyeztetettség mértékét, kijelöli a lehetséges káreseményeket, megadja az esetleges veszélyhelyzetekre való felkészülés részleteit, ehhez erő- és eszköz-igényt rendel, havária esetére pedig tartalmazza a követendő kárelhárítási eljárás és utasítások leírását (pl. riasztás és értesítés rendje, a környezetbe jutott veszélyes anyagok lokalizálása). Társaságunk vállalja üzemi kárelhárítási tervek készítését, aktualizálását, a tervben foglaltak oktatását és begyakoroltatását.
 

KAPCSOLATFELVÉTEL: 
 

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73